Serwis
  • Twój koszyk jest pusty.

Zamknij
Do koszyka
Wskazówka dotycząca utylizacji baterii

Nasz obowiązek wykupu jako dystrybutora:

Jako dystrybutor jesteśmy prawnie zobowiązani do bezpłatnego odbioru zakupionych u nas baterii i akumulatorów. Proszę skorzystać z tej oferty i pomóc nam w utrzymaniu naszego środowiska w czystości.

Twój obowiązek zwrotu jako konsumenta:

Baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z odpadami domowymi. Od 1998 r. Rozporządzenie o bateriach i akumulatorach zobowiązuje wszystkich obywateli do utylizacji zużytych baterii i akumulatorów wyłącznie za pośrednictwem placówek handlowych lub specjalnie utworzonych punktów zbiórki odpadów. Jeśli chcesz zwrócić nam swoje baterie i akumulatory, upewnij się, że przesyłka jest odpowiednio ostemplowana.

Baterie lub akumulatory, które zawierają substancje szkodliwe są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci.
Nazwa chemiczna zanieczyszczenia została umieszczona w pobliżu symbolu pojemnika na śmieci.

Te symbole można znaleźć na bateriach i akumulatorach zawierających substancje szkodliwe:

Pb = bateria/akumulator zawiera ołów

Cd = bateria/akumulator zawiera kadm

Hg = bateria/akumulator zawiera rtęć